BBA-Gen (2nd Shift) Result

6th Semester Section A

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 02121201713 Eram Maheen 90.92 %
II 05021201713 Rohan Srivastava 86.07 %
III 01821201713 Karan Tuteja 85.69 %

6th Semester Section B 

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 03521201713 Meenu Gopal 88.15 %
II 04521201713 Mohd. Salman 87.84 %
III 06221201713 Divya Sharma 87.60 %

4th Semester Section A 

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 30621201714 Kirti Gupta 89.38 %
II 00121201714 Deepanshi Kaushal 84.38 %
III 01721201714 Jigyasa Sharma 83.38 %

4th Semester Section B 

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 60021201714 Dheeraj Sachdeva 82.69 %
II 09421201714 Vishal Das 82.61 %
III 05521201714 Sahil Grover 82.30 %

2nd Semester Section A 

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 08521201715 Sarthak Khera 86.00 %
II 05321201715 M. Tahrunikha 79.46 %
III 07321201715 Ripudaman Kambow 78.76 %

2nd Semester Section B 

Class Rank Enrollment No. Name Marks
I 05721201715 Nidhi Lahoti 86.96 %
II 05221201715 Luvish Sood 84.61 %
III 00321201715 Ayush Yadav 83.80 %